Kako do energije za osebni in poslovni uspeh?

author: Dani Polajnar
published: July 18, 2022,   recorded: April 2022,   views: 6

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za uspešnost in zadovoljstvo posameznika je najpomembnejše njegovo upravljanje z osebno energijo. Energija pa temelji na štirih osnovnih stebrih: fizičnem, racionalnem, čustvenem in duhovnem. In skupen nivo energije je visok samo toliko, kolikor je močan najšibkejši steber. Po več kot 20 letih dela z ljudmi v gospodarstvu ugotavljam, da je v povprečju najbolj »trhel« ravno zadnji, duhovni steber. Na predavanju bom zato poleg pregleda ostalih treh govoril predvsem o tem, kaj je duhovni steber in kako ga postaviti, da bo trdno podpiral naše delovanje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: