Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok

author: Andrej Pešec, Znanje za življenje
published: Dec. 29, 2020,   recorded: October 2020,   views: 78
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tekom predavanja se bomo dotaknili različnih področij otrokovega razvoja in odgovorili, kako najbolje skrbeti za razvoj otrok v različnih obdobjih njihovega življenja. Od celostnega zdravja in zaščite otrok pred sodobnimi vplivi do prepletenosti vseh odnosov, ki vplivajo na otroka. Teme bomo predstavili s praktičnimi primeri in zgodbami iz vsakdanjega življenja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: