Disciplina, pogum in vztrajnost kot pogoj za reševanje življenjskih stisk

author: Andrej Perko, Zavod Mitikas Mekinje
published: Feb. 9, 2015,   recorded: January 2015,   views: 6325
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Brez trdega dela tudi v psihoterapiji ni rešitev. To je spoznanje pokojnega psihiatra Janeza Ruglja, ki je s svojo socialno-andragoško metodo pomagal stotinam ljudi v stiski. Ta metoda ni zgolj psihoterapevtski pristop v ožjem smislu. Je način življenja, ki zahteva pogum in vztrajnost za preseganje stiske. Zavedam se, da so lahko moje trditve za psihoterapevtke pristope provokativne, vendar dolgoletne izkušnje dela z ljudmi v različnih težavah (zasvojenost, težave v medsebojnih odnosih, stanja anksioznosti, preganjavice itd.) potrjujejo moje razmišljanje. S. Peck v znameniti knjigi Ljubezen in duhovna rast piše, da je mogoče z malo discipline napraviti le malo, z veliko discipline pa vse. Za takšno trdo delo se odloči le majhen odstotek ljudi v stiski, ki so pripravljeni pogumno in vztrajno slediti napotkom, kako živeti »pravilno«, da se rešijo težav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: