Jeza v naših odnosih

author: Albert Mrgole, Vezal - zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje
author: Lea Mrgole, Vezal - zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje
published: Dec. 29, 2020,   recorded: October 2020,   views: 156
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V času, ko smo vsi prekomerno vznemirjeni in zaskrbljeni, nepotrpežljivi in občutljivi, želiva pokazati na točko, kjer lahko bistveno vplivamo na boljši potek naših medsebojnih odnosov. Vsi bi si želeli manj prepirov in napetosti s svojimi bližnjimi. Za vse imava sporočilo, ki je pomembno. V sporih ne gre za vsebino, gre za čustva. Zlasti pa gre za jezo. Jeza je čustvo, s katerim nas niso naučili ustrezno ravnati. Z jezo uničujemo svoje zdravje, uničujemo pa tudi odnose z najbližjimi. Jeza je v izhodišču vsakega neugodnega zapleta. Kadar jeza vodi naša vedenja in smo ob njej nemočni, nam je za storjena dejanja ali izrečene besede vedno žal. Obvladati jezo pomeni imeti moč nad izbiro vedenj, s katerimi lahko vnašamo več miru in povezanosti v življenje z bližnjimi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: