Ali so vsega krivi starši?

author: Anica Mikuš Kos, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: Oct. 23, 2020,   recorded: October 2020,   views: 447
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ko se pri otroku pojavijo čustvene, vedenjske ali vzgojne težave jih običajno okolje pripiše neustreznemu ravnanju staršev ali prikrajševanju otrok s strani staršev. To razširjeno mnenje gradi na občem spoznanju, da je družina najbolj pomembno okolje za čustveno dobrobit in duševno zdravje otrok in da izkušnje iz prvih let življenja v največji meri določajo razvoj otrokove duševnosti. Sodobni pogledi odkrivajo pomembne zunaj družinske dejavnike, ki vplivajo na psihosocialni razvoj in čustveno dobrobit otroka. Otrokove individualne lastnosti, predvsem otrokov temperament delujejo na odnose med otrokom in okoljem in na njegove izkušnje v družinskem, šolskem, vrstniškem okolju in drugih okoljih. Na otrokov psihosocialni razvoj delujejo tudi verski, ideološki in širši družbeni dejavniki. Vplivi okolja so lahko pozitivni in varovalni ali ogrožajoči in škodljivi. .Predavateljica bo celostno prikazala soigro med otrokom in njegovimi življenjskimi okolji in kako v tem dogajanju odpravljati ogrožajoče vplive ter razvijati varovalne vplive za otrokovo dobrobit in psihosocialni razvoj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: