O pesniški resnici

author: Feri Lainšček
published: Nov. 23, 2020,   recorded: November 2020,   views: 43
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V izhodišču predavanja je novi roman pisatelja Ferija Lainščka z naslovom Kurji pastir, v katerem avtor opisuje čas svojega zgodnjega otroštva. Rodil se je leta 1959 v majhni obmejni vasi Dolenci v hiši, ki je bila pokrita s slamo in v njej ni bilo elektrike. Družina je bila del vaške revščine, otroštvo je preživel brez televizije in knjig, najbolj pa ga je zaznamovalo dejstvo, da sta bila oče in mama odlična ljudska pripovedovalca. Odločilno vzgojno vlogo v njegovem otroštvu do vstopa v osnovno šolo so torej imele pravljice.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: