V življenju ni nagrad in kazni, ampak le posledice - ugodne in neugodne

author: Branka D. Jurišić, IC Pika
published: Feb. 9, 2022,   recorded: January 2022,   views: 8
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prijetni družinski trenutki so prežeti s toplino in smehom. Ko zapremo oči, si jih lahko prikličemo: otrok nam priteče v objem, zavzeto posluša našo pripoved in nas zvedavo sprašuje, vztrajno ponavlja neko spretnost in s ponosom reče: »Glej, kaj znam!« Ta želena vedenja niso prirojena, so naučena, prav tako so naučena tudi neželena vedenja (kričanje »Ne bom!«, izsiljevanje z jokom, odlašanje, upiranje …). Kako doseči, da bo želenega vedenja več in s tem tudi več prijetnih družinskih dni?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: