Če učitelj posluša učenca, tudi učenci poslušajo učitelja

author: Nina Jelen, Osnovna šola Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi
published: Feb. 9, 2022,   recorded: January 2022,   views: 6
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Večkrat slišimo, da je šolski sistem usmerjen tekmovalno, storilnostno, da ubija kreativnost otrok in jim ne pusti, da delajo napake, da so radovedni in da si ustvarijo svoje mišljenje. Mnogi učitelji pa se zavedamo, da je bistvenega pomena, da pri otrocih vzpodbujamo motivacijo, vedoželjnost in radovednost. Tako lahko šola postane učeče okolje, v katerem učenci obdržijo kreativnost in odkrijejo svoje talente. Če so pravilno usmerjeni, motivirani, če jim učitelj prisluhne in prilagodi pouk njihovim interesom, njihovi individualnosti, se bodo snovi lotili s popolnoma drugačno energijo, pozitivnostjo in izvirnimi idejami. Če otrokom torej pustiš, da razmišljajo in da so ustvarjalni, se zgodi mali čudež – otroci to tudi postanejo. ​

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: