Čustva, dihanje in zdravje v družini

author: Milan Hosta, SPOLINT International Institute for Sustainable Development, Policy and Diplomacy of Sport
published: Dec. 29, 2020,   recorded: October 2020,   views: 41
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

»Strah mu je vzel sapo« ali »piha od jeze« ali »ne da mu dihati s svojim nadzorom«. V dihanju se kaže intenzivnost in kakovost čustvenega življenja. Če vas je strah, bo vdih kratek, izdiha pa skoraj ne bo, saj se človek ne upa prepustiti okoliščinam. Pri intenzivni jezi običajno dihamo skozi usta, kar nas pripravi na borbo. Skozi oživčeno sluznico nosa se prenašajo signali o kakovosti vdiha v del možganov, kjer se generira naš čustveni odziv. Zato lahko preko dihanja metaforično prepoznamo zahtevne življenjske okoliščine in družinsko dinamiko. Ključno je, če želimo na dolgi rok ohranjati zdravje, da vzamemo dih spet zavestno v svoje roke. Preko diha bomo tako obravnavali 4 vrednote, ki jih je kot univerzalne izpostavil in opredelil Jesper Juul – enakovrednost, odgovornost, integriteta in avtentičnost – in so bistvene za uspešen razvoj otok ter za dobro in zdravo vzdušje v družini.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: