Iskanje še kar srečnega partnerskega odnosa

author: Branko Gradišnik
published: Nov. 18, 2021,   recorded: February 2021,   views: 6

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Najina tema – tema, ki jo z veliko širšim zamahom obravnava tudi najina knjiga Iskanje srečnega razmerja – se tukaj omejuje zgolj na to, kako naj si iskalec ali iskalka srečnega razmerja zagotovi čim boljše možnosti za dosego takšnega razmerja. Pri tem meniva, da je odločilni korak že sama izbira partnerske osebe. V prid zagotovitvi čim boljše izbire – tako da bo izbrana oseba zmožna razmerje potem tudi pomagati vzdrževati, da ne bo le srečno, ampak tudi trajno – je v predavanju predstavljenih nekaj metod, ki olajšujejo pot k samospoznavi in samosprejetju, pa tudi prepoznavo iskanega in zaželenega tipa kompatibilnosti pri partnerski osebi. Nekateri koncepti so za laike verjetno novost, zato jih bo Branko skušal razgrniti v čimbolj umljivem jeziku, saj predavanje ni namenjeno stroki, ampak sleherniku/slehernici, ki si išče medosebno srečo. Predavanje ponuja poslušalcem devet testov, ki naj jim pomagajo določiti talent – njihov in partnerjev – za srečnost in za sproščeno razmerje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: