Miti in resnice o partnerskih odnosih

author: Izidor Gašperlin
published: July 26, 2019,   recorded: March 2019,   views: 347
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

O partnerskih oziroma ljubezenskih odnosih je zapisanih veliko lepih misli in izrekov. Pa res vsa držijo? Na predavanju se bomo dotaknili nekaterih najbolj razširjenih ter jih soočili z raziskavami in izkušnjami sodobnih psiholoških modelov, končne razmisleke in odgovore pa prepustili udeležencem. Pogosto imajo o partnerskih odnosih največ za povedati prav tisti, ki se v njih ne znajdejo najbolje ali o odnosih bolj sanjajo, kot jih dejansko živijo. Težave v odnosih so velikokrat posledica previsokih ali celo nemogočih pričakovanj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: