Sram – med intimo in družbo

author: Tomaž Flajs, Inštitut za geštaltsko terapijo (GiTa)
published: Feb. 5, 2019,   recorded: February 2019,   views: 1110
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V občutku sramu se stikata naše najbolj intimno doživljanje in naša vpetost v družbo. Implicira prisotnost drugega, ki nas tako ali drugače zasramuje. Je torej izrazito socialno čustvo, ki ga primarno doživljamo v stiku z drugimi ljudmi in ga, če se izkušnje zasramovanja ponavljajo na podoben način, ponotranjimo v obliki sporočil o lastni neustreznosti (“Z mano je nekaj narobe.”). Poleg tega pomembno vpliva na naš občutek pripadnosti in povezanosti z drugimi ljudmi. Potreba po pripadanju in povezanosti je ena od temeljnih in najvažnejših človeških potreb. Prav zato je zasramovanje lahko zelo učinkovit mehanizem socialne kontrole. Preko bolj ali manj očitnih oblik zasramovanja okolica (starši, družina, vrstniki, šola, delovno okolje, družba...) vrši pritisk na posameznika, da se prilagodi predstavam in normam, kakšen mora, oziroma kakšen ne sme biti, da bi bil vreden, da pripada. Poglavitna težava ni sram sam po sebi, temveč sram pred sramom, se pravi prikrivanje lastnega sramu sebi in drugim. Če smo sposobni sram detabuizirati in v spoštljivem, sočutnem pogovoru o njem spregovoriti in ga izraziti, začne izgubljati svojo moč. Kajti sram lahko preživi le molku in tišini notranje osamitve človeka pred drugimi ljudmi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: