Dlje živimo - ali kot družba znamo to ceniti?

author: Matjaž Figelj, Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
published: Nov. 18, 2021,   recorded: March 2021,   views: 4
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na začetku 19. stoletja smo živeli pribl. 60 let, danes živimo pribl. 80 do 90 let. Morda nas je daljša življenjska doba tako navdušila, da se toliko težje sprijaznimo z minljivostjo. In pri skrbi za starostnike včasih zlahka pozabimo, da je vsak posameznik strokovnjak svojega življenja. Ko se življenje izteka, imamo na voljo dve možnosti. Bodisi se odločimo za podaljševanje življenja bodisi za zagotavljanje udobja starostnikom. Žal se ti dve možnosti včasih izključujeta. Pogledali si bomo posledice različnih odločitev v zvezi s skrbjo za starostnike.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: