Komuniciranje in vodenje v nejasnih časih

author: Matej Delakorda
published: Nov. 18, 2021,   recorded: April 2021,   views: 1
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pozitivna psihologija ni pretirano uporabna, če je ne zmoremo uporabiti tudi v težkih obdobjih. Za nami je težko zdravstveno, osebno in poslovno leto. Ogromno podjetnikov in podjetij se v teh časih sooča z velikimi in zelo realnimi izzivi. Prepotentno bi bilo reči, da lahko te probleme enostavno rešimo ali da za njih obstaja enoznačna rešitev. Kar pa lahko naredimo je, da si pogledamo, kako lahko s poslovno psihologijo lažje naslavljamo in rešujemo naše izzive. Na ravni manjšega podjetja, tima in nas kot vodje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: