​Zgodbe o psihoterapiji in v psihoterapiji

author: Miran Možina, Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
published: Jan. 18, 2023,   recorded: January 2023,   views: 42

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zgodbe o psihoterapiji, ki kažejo, kako lahko ljudje razrešujemo zahtevne življenjske situacije in osebnostno rastemo, ko doživimo hude krize, postajajo vse bolj popularne. Vzbujajo celo upanje, da je možno najti pot iz bivanjskih stisk, ki so v sodobnih razmerah kobiličarskega kapitalizma vse pogostejše. Zgodbe v psihoterapiji pa so uporabne v širokem razponu – od zgodb za vzpostavljanje stika in razvijanje terapevtskega odnosa, zgodb, ki pomagajo pri diagnosticiranju, zgodb, ki posredujejo informacije, do zgodb, ki sprožajo proces iskanja rešitev, usmerjajo v prihodnost in v oblikovanje uresničljivih ciljev, spodbujajo nove ideje ter zmanjšujejo nemoč in odpor do terapevtskih sprememb. To izvira iz dejstva, da je umski proces, mišljenje ali karkoli, kar označimo z besedo »mišljenje«, tako kot človeško bitje dejansko sestavljeno iz tkanja, primerjanja, ustvarjanja, mešanja in obdelovanja zgodb.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: