Začnimo pozitivno razmišljati tudi v organizacijah

author: Eva Boštjančič, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: May 14, 2013,   recorded: April 2013,   views: 5453
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V psihologiji pogosteje raziskujemo depresijo, jezo, stres, nesoglasja, redkeje pa veselje, zanos, motiviranost, nadarjenost. Poskusimo razmišljati drugače:

• Kaj povzdigne zaposlenega in organizacijo – kaj jima pomeni izziv?
• Kaj v organizaciji učinkuje (in ne, kaj gre narobe)?
• Kaj ostane in se prenaša v prihodnost (in ne, kaj je problematično)?
• Kaj doživljamo kot dobro, uspešno (in ne, kaj kritiziramo)?
• Kaj je izjemno (in ne, kaj je komajda učinkovito)?
• Kaj nas navdihuje (in ne, kaj je težko in nedostopno)?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: