Zaupanje v odnos: Starši, otroci, učitelji

author: Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
author: Marjeta Petek Ahačič
published: Nov. 18, 2021,   recorded: February 2021,   views: 3

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Čeprav je zaupanje ključna sestavina za zdravo osebnostno rast in uspeh tako v šoli kot v življenju, se zdi, da kot starši v želji, da bi za svojega otroka naredili najboljše, raje dajemo prednost strahu in pretiranemu nadzoru. To se vse močneje odraža tudi v odnosih med starši, otroki oziroma mladostniki in učitelji. Pretirana zaskrbljenost staršev in varovanje mladostnikov pred kakršnimi koli negativnimi izkušnjami vodi v pretirano občutljivost otrok, s tem pa tudi v nesposobnost sprejemanja osnovnih odgovornosti ter reševanja problemov, krepitev zgolj lastnega ega in zamegljen pogled nase, na družbo ter na odnose z drugimi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: