Zaupanje v delovnih kolektivih - kako ga povrniti in okrepiti?

author: Damjana Pondelek, Urednica, d.o.o.
published: Oct. 3, 2022,   recorded: May 2022,   views: 1

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Čas negotovosti dodobra pretresa delovne odnose, še zlasti v delovnih kolektivih, ranjenih že od prej. Potrebovali bomo precej časa, da povrnemo spoštovanje, zaupanje in varnost. A kako začeti? Odnosi so zrcalo vodenja, zato moramo najprej okrepiti vodje. Pomagati pa moramo tudi zaposlenim, da bodo spet zmogli zaupati in sodelovati za skupne cilje. Zaupanje se pridobi z odgovornim vodenjem, dobrim delom in spoštljivim komuniciranjem. Poštenost, jasnost, verodostojnost, zanesljivost, predvidljivost in dobronamernost so nam pri tem v pomoč. Pripravljeni?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: