Zaupanje v znanost

author: Sašo Dolenc, Faculty of Arts, University of Ljubljana
published: Oct. 3, 2022,   recorded: March 2022,   views: 3

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Znanost je gotovo najučinkovitejši sistem za preverjanje in vrednotenje idej, ki ga je do zdaj iznašlo človeštvo. Ni zaslužna le za hiter napredek v razumevanju sveta, ki smo mu bili priče zadnja stoletja, ampak tudi za veliko boljše življenje. A ko znanstveniki trdijo, da se svet segreva ali so cepiva varna, kako vemo, da imajo prav? Zakaj stališče posameznega znanstvenika in rezultati njegovih raziskav še niso nujno znanstvena vednost, ki bi ji lahko zaupali? Na predavanju bomo predstavili glavne značilnosti moderne znanosti in ob zanimivih primerih pokazali, kako deluje. Med drugim bomo spoznali, zakaj posameznim znanstvenikom ne moremo vedno zaupati, znanosti pa lahko.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: