Inovativni pristop poučevanja: obrnjena učilnica

author: Urška Slavec
author: Tina Kariž
author: Nadja Jukić, University of Ljubljana
author: Lorena Štemberger
published: July 18, 2022,   recorded: April 2022,   views: 8

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Učiteljice bodo predstavile koncept obrnjene učilnice, ki so ga spoznale v evropskem projektu Erasmus+. Cilj metode obrnjene učilnice je oblikovati in razvijati šolsko učno okolje, v katerem bodo učenci aktivni deležniki. Učenci doma ob gradivu, ki ga pripravi učitelj, v svojem ritmu osvojijo temeljna znanja. V šoli pa se skupaj s sošolci in učitelji posvetijo praktičnemu, timskemu in ustvarjalnemu delu. Učitelj, ki se odloči za uporabo metode obrnjene učilnice, mora razmisliti, kako bo spremenil svojo vlogo in delo pri pouku.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: