O vplivu knjig na bralca ali kako lahko knjige rešujejo življenje

author: Veronika Vurnik Škrabec
published: Nov. 30, 2022,   recorded: November 2022,   views: 3

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V splošnih knjižnicah se knjižničarji silne moči zgodb zavedamo že od nekdaj in hkrati čutimo poslanstvo, da povezujemo bralce s knjigami, ki bi jih pritegnile v užitka polno branje, jim odprle nova obzorja, jih sprostile, pomirile, potolažile, dale ideje za pot iz različnih življenjskih situacij, pokazale nov pogled na življenje in na njegove izzive. Na predavanju bomo na praktičnih primerih prikazali, kaj vse se lahko skriva v knjigah in do kakšnih uvidov v lastno življenje bralca lahko pripelje branje. Prispevek temelji predvsem na dognanjih iz prakse bralnega svetovanja v splošni knjižnici.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: