Večno prezahteven do sebe in nikdar dovolj dober

author: Drago Švajger, Uglašeni odnosi
published: Nov. 30, 2022,   recorded: November 2022,   views: 7

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Visoka merila in strmenje k odličnosti so nekako že simptom današnjega duha časa. Občutimo ga kot notranji pritisk , da le prejmemo nagrado-pohvalo. Ta občutja so še posebej intenzivna, ko so tudi starši od nas pričakovali preveč, manjkalo pa je pohval, potrditve in občutkov zadovoljstva. Vsi smo veseli, ko je nekdo na nas ponosen, še posebej starši. Če te potrditve nismo bili deležni, postajamo kritični do sebe. Želja po ponosu pa se spremeni v obsedeno iskanje doseganja ciljev, ki pa ne prinašajo zadovoljstva, miru in sreče. Naučiti se prepoznavati te miselne vzgibe, razumeti čustven izvor je zdrava smer razvijanja pozitivne lastne vrednosti in samopodobe. Nenazadnje, biti zahteven do sebe ni nujno, da postane nekaj negativnega, če znamo obvladovati naša čustva in si postavljati meje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: