Nikoli ni prepozno za srečno otroštvo

author: Alenka Rebula
published: Jan. 18, 2023,   recorded: October 2022,   views: 9

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Večinoma ljudje nihamo med dvema skrajnima stališčema. V prvem primeru se sklicujemo na nesrečno otroštvo, ki nas je zamorilo in onemogočilo, in to podkrepimo z navajanjem vsega, kar smo zaman poskušali spremeniti. Drugo stališče govori, da je otroštvo mimo in da z dobro voljo lahko zaživimo po svoje, starše oddaljimo od sebe in dosežemo vse, za kar se le potrudimo. Potem navajamo svoje uspehe in odpravljene težave. V obeh primerih manjka del resnice. V predavanju bom orisala svojo izkušnjo preobraženega otroštva, kot sem se je učila z Josipo Prebeg.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: