Ali ima psiha zgodovino?

author: Svetlana Slapšak
published: Jan. 17, 2022,   recorded: October 2021,   views: 1
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Govorimo o slovenskem prevodu grške besede psyche, torej o objektu znanosti, ki jo imenujemo psihologija in področja medicine, ki ga imenujemo psihijatrija. Gre za smer, ki je enako oddaljena od znanstvenega pozitivizma in od spiritualne paraznanosti. Njen veliki predstavnik je Ignace Meyerson. Posebej je bil vpliven v šoli mišljenja, vodil jo je njegov partizanski prijatelj Jean-Paul Vernant. Meyerson je prevajal Sigmunda Freuda in bil blizu kulturno-zgodovinski psihologiji Leva Vygotskega. Ko govorimo o zgodovinski in s tem tudi o primerjalni psihologiji, ne gre za razlike, ki bi jih opazovali sinhrono, ampak izključno diahrono. Primeri, ki jih je raziskoval Vernant na svojem področju kažejo denimo na strukturne razlike med psiho antičnih in sodobnih ljudi. Da bi jih razumeli, se moramo globoko zazreti v sodobno psihologijo in suvereno obvladovati sorodne humanistične znanstvene discipline.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: