Partnerski odnosi med ljubeznijo, navezanostjo in odvisnostjo

author: Sanja Rozman, Zavod za psihoterapijo
published: March 23, 2023,   recorded: March 2023,   views: 8
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ko si izbiramo partnerja za vse življenje, se več ukvarjamo s tem, da bi našli idealni par, kot pa s svojo lastno sposobnostjo za ljubezen. Dostikrat se ne zavedamo, kako močno na nas vplivajo: 1.stili navezanosti ( po Ainsworth, Bowlby), ki smo jih izoblikovali že v prvih letih otroštva. 2.travme iz otroštva, še posebno kronična razvojna odnosna travma (Vander Kolk, Herman), 3.zaljubljenost kot projekcija idealnega partnerja, 4.vzorci odvisnosti, prave bolezni zasvojenosti z odnosi, 5.duhovnost in predstave o Višji sili. Šibkosti se pokažejo v dolgotrajnih partnerskih odnosih in takrat jih oba partnerja lahko ozavestita in se odločita, da jih poiščeta in ozdravita.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: