Težave v odraščanju: usoda ali izziv?

author: Radovan Radetić
published: Feb. 22, 2023,   recorded: January 2023,   views: 2

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Učno in vedenjsko zahtevnim otrokom je včasih težko pomagati doma, še težje v šoli, kjer se učitelji srečujejo ne le z enim otrokom, temveč z dodatnimi 25-30 otroki, ki imajo lahko različne težave. Tako kot povprečen starš tudi večina splošno izobraženih učiteljev ni v zadostni meri usposobljena za delo z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki. Številni dogodki na šoli ali doma lahko dolijejo olje na ogenj učno in vedenjsko zahtevnih otrok: lahko so nadlegovani s strani drugih otrok; lahko se počutijo družbeno izolirani ali zavrnjeni, počutijo frustrirano in zbegano nad neuspešnimi poskusi, da bi šolsko nalogo uspešno rešili, nerazumljeni s strani učiteljev in staršev in podobno. Posledice so vidne v načinu, kako otrok odreagira: mlajši otrok ali zbeži iz učilnice ali iz sobe, če pa ostane se ga loti rdečica, jok, kričanje, udarjanje po zvezku, lomljenje svinčnikov, metanje po tleh in odklanjanje dela ali žaljenje in fizično obračunavanje s sošolci, včasih z učitelji ali s starši. Starejši učenci odreagirajo drugače, a še vedno zelo zahtevno, velikokrat provokativno. V številnih primerih se učitelji in starši počutijo nemočni, da bi obvladali te učence, velikokrat tudi nimajo podpore, ki bi jo potrebovali za učinkovito delo z njimi. Zahteve po uspešnosti, ki jih šola postavi pred učitelje in ki so povezane s pričakovanji staršev, zadevo dodatno poslabšajo.​

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: