Izobraževanje učiteljev

presenter: Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 767
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku bomo predstavili formalne okvire, znotraj katerih poteka izobraževanje učiteljev za poučevanje računalništva in informatike v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Analizirali bomo kompetence, ki jih v okviru različnih oblik izobraževanja pridobijo učitelji, ter predstavili svoje izkušnje na tem področju in novejša dognanja na področju didaktike, ki bi jih pri posodabljanju študijskih programov za izobraževanje učiteljev morali vključiti v te programe. V nadaljevanju se bomo posvetili nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju učiteljev. Ta sta namenjena tako učiteljem računalništva, ki z njimi poglabljajo svoje znanje in spoznavajo nove tehnologije in pristope, kot tudi učiteljem drugih predmetov in razrednega pouka, ki želijo z računalniškimi vsebinami obogatiti neračunalniške predmete.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: