Temeljna znanja računalništva in informatike in kdo je za njih odgovoren

author: Alenka Krapež, Gimnazija Vič
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 766
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Omogočati dijakom, da se razvijejo v odgovorne in čuteče ljudi, pripravljene za samostojno življenje v sodobnem svetu, je želja vsakega ravnatelja. Hkrati je zavezan spoštovati vse predpise, od Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja do Zakona o delovnih razmerij in veljavnega predmetnika. Žal je slednji iz nekega drugega časa, sestavljen brez vpogleda v neizbežno nujnost temeljnih znanj za delo in življenje v digitalni družbi. Temeljnih znanj, ki jih ne zmore in ne zna predstaviti noben drug predmet kot trenutni predmet informatika. Temu pa obvezni del predmetnika namenja le 1/16 pouka v samo prvem letniku. Še vedno ostaja ravnatelju možnost razporejanja nerazporejenih ur (v drugem in tretjem letniku po 3, v četrtem pa 11, ki pa so namenjene pripravi na maturo), a te ure so v gimnazijah razporejene po zelo različnih ključih ... Marsikateri ravnatelj je tako kljub zavedanju, da je naša dolžnost, da izobražujemo in vzgajamo ustvarjalce prihodnosti v digitalnem svetu (ne le umne potrošnike), spričo obstoječega obveznega predmetnika v veliki zagati ...

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: