Računalniško mišljenje kot meta(kognitivna) strategija

author: Katja Košir, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 896
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku bomo, izhajajoč iz nekaterih mitov o pomenu uporabe računalnika in poznavanja računalniških vsebin pri otrocih in mladostnikih, nakazali možne pozitivne učinke poznavanja, razumevanja in uporabe računalniških vsebin pri otrocih in mladostnikih. Pri tem se bomo zlasti osredotočili na koncept računalniškega mišljenja kot enega izmed pomembnih znanj oziroma spretnosti, ki naj bi jih spodbujalo poučevanje računalniških vsebin. Predstavili bomo tri ključne teze, ki govorijo v prid sistematičnemu razvijanju računalniškega mišljenja pri otrocih in mladostnikih: (1) zmožnost učinkovite orientacije v digitalnem svetu danes je ključna za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi (poklicnimi) izzivi; (2) urjenje računalniškega mišljenja je urjenje v strategijah reševanja problemov in (3) urjenje v računalniškem mišljenju lahko pomeni tudi dolgoročno opolnomočenje učencev za razvijanje vztrajnosti pri soočanju z neuspehom in posledično večanje psihološke odpornosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: