Stanje in trendi izobraževanja računalništva in informatike v svetu

author: Matjaž Kljun, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), Univerza na Primorskem
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 681
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vključevanje izobraževanja računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah še zdaleč ni obrobna tema v svetu. Ravno nasprotno, v mnogih državah je osrednja tema političnega in strokovnega dogajanja. O potrebah po poučevanju računalniških znanj kot enih izmed temeljnih znanj 21. stoletja poročajo različni dokumenti Evropske komisije, gospodarstva, raziskav posameznih držav, in neodvisnih organizacij, kot so Združeni narodi in ACM. V debato je vključenih na stotine učiteljev in strokovnjakov po vsem svetu. Na podlagi omenjenih dokumentov in dobrih praks države po svetu uvajajo omenjene vsebine na podobne načine in hkrati načine, prilagojene lokalnim potrebam. Primere aktivnosti pri uvajanju manjkajočih vsebin računalništva in informatike bomo predstavili na treh primerih. Na primeru Anglije, ki ima od leta 2012 od 1. razreda OŠ obvezni predmet Computing, Poljske, ki je uvedla obvezne vsebine v letu 2017 pri predmetu Informatyka, in Nove Zelandije, kjer bo stopil prenovljen učni načrt predmeta Digital Technologies z vsebinami računalništva in informatike v veljavo leta 2018.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: