Primeri aktivnosti, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja v osnovni šoli

presenter: Nataša Kermc, Osnovna šola Brežice
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 729
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Učenci se v osnovni šoli z aktivnostmi, ki razvijajo računalniško mišljenje, lahko srečujejo le pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v drugi triadi ter interesni dejavnosti. Predstavljeni bodo aktivnosti in orodja za poučevanje učencev od 1. razreda naprej ter izdelki učencev, ki obiskujejo računalništvo ali interesno dejavnost: aktivnosti Računalništvo brez računalnika (CS Unplugged), primeri nalog s tekmovanja Bober, primeri s spletne strani code.org, različna orodja (Scratch, LEGO WeDo ter LEGO Mindstorms, Microsoft Touch Develop, micro:bit). Izpostavljeni bodo pomisleki in izzivi, s katerimi se srečujem pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v drugi triadi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: