Computing in UK Schools

author: Stephen Furber, University of Manchester
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 2579
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ob prehodu v novo stoletje je nacionalni kurikulum Velike Britanije vključeval predmet IKT. Poudarek IKT je bil predvsem na uporabi računalnikov, na spoznavanju učencev s pisarniškimi programi in podobno. Predmet ni bil posebno izzivalen niti zanimiv. Zato je Royal Society izvedla študijo, katere rezultat je bilo poročilo »Ugasniti ali ponovno zagnati?« („Shut Down or Restart?“) leta 2012. Njegovo sporočilo je, da se kurikulum predmeta IKT nadomesti s kurikulumom računalništva (Computing), ki naj vključuje tri vidike: temeljna znanja (Computer Science), informacijsko tehnologijo in digitalno pismenost. Vlada Velike Britanije je sprejela priporočila in uvedla nov kurikulum računalništva leta 2014. V zadnjem letu je Royal Society izvedel novo študijo, v kateri je pregledal napredek kurikula in izdal poročilo »Po ponovnem zagonu« („After the Reboot“). Poročilo ugotavlja, da je napredek »krhek« in »necelovit« (“fragile” and “patchy”), kar je posledica premajhne podpore izobraževanju učiteljev za novi kurikulum. Poročilo poziva vlado, da nujno za desetkrat poveča finančno podporo učiteljem računalništva.

See Also:

Download slides icon Download slides: posvetRIN2017_furber_schools_01.pdf (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: