Računalništvo in informatika kot način sporazumevanja

author: Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 854
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Računalnik je orodje, ki nam omogoča reševanje različnih problemov. Postopke za reševanje teh problemov imenujemo algoritmi, za njihov opis pa uporabljamo programske jezike. Na programske jezike lahko gledamo kot na »tuje« jezike, ki se jih moramo naučiti, da z njihovo pomočjo računalniku »dopovemo« kako rešiti dane probleme. Pri učenju programskih jezikov se srečujemo s težavo, da se moramo hkrati učiti sintakse in semantike programskega jezika. Sintaksa so slovnična pravila programskega jezika, semantika pa pomenska pravilnost korakov algoritma, ki morajo biti izraženi nedvoumno. S slikovnimi programskimi jeziki oziroma slikovnim programiranjem se lahko posvetimo samo semantični pravilnosti in smiselnosti algoritmov. Za odpravljanje začetniških napak, povezanih s sintakso pa poskrbi okolje slikovnega programskega jezika, ki omogoča le sintaktično pravilno sestavljanje algoritmov. V prispevku bomo prikazali, kako s slikovnim programiranjem dijake brez predznanja programiranja navajamo na algoritmično razmišljanje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: