Posvet o postavitvi in vlogi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI)

presenter: Gašper Hrastelj, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
presenter: Zeynep Varoglu, UNESCO
presenter: Mitja Jermol, Centre for knowledge transfer in IT, Jožef Stefan Institute
presenter: John Shawe-Taylor, Centre for Computational Statistics and Machine Learning, University College London
presenter: Mitja Jermol, Centre for knowledge transfer in IT, Jožef Stefan Institute
presenter: Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
published: Oct. 29, 2019,   recorded: October 2019,   views: 25

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Dogodek je bil namenjen izmenjavi strokovnih izhodišč in pogledov na delovanje centra ter povezavi vseh deležnikov na področju umetne inteligence v RS. Minister dr. Jernej Pikalo je v uvodnem nagovoru med drugim poudaril, da center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja Vlade RS in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer smo se uveljavili kot globalna in vodilna država na tem področju. »Ta center bo postavil Slovenijo v vrh tehnološkega dogajanja. Tudi v tujini opažam, da zaradi dela in uspehov slovenskih znanstvenikov Slovenija pridobiva na ugledu.«

Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj iz celega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja UI. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, drugim ustanovam in širši javnosti bo zagotavljal ustrezno strokovno podporo pri sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Dokončna odločitev o ustanovitvi centra bo sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019. Slovenija bo center predvidoma ustanovila v začetku leta 2020.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: