Prilagajanje študijskega procesa študentov s posebnimi potrebami

author: Nataša Mauko, Društvo študentov invalidov Slovenije
author: Alenka Bera, Društvo študentov invalidov Slovenije
published: Dec. 1, 2010,   recorded: November 2010,   views: 2967
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

 Watch videos:   (click on thumbnail to launch)

Watch Part 1
Part 1 41:55
!NOW PLAYING
Watch Part 2
Part 2 52:46
!NOW PLAYING
Watch Part 3
Part 3 19:12
!NOW PLAYING

Description

1. Predstavitev DŠIS in službe za pomoč študentom s posebnimi potrebami)
2. Prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami (priporočila in podpora)
3. Diskusija in priprava priporočil za prihodnje

Zaradi pomanjklive zakonodaje in podpore študentom s posebnimi potrebami, se ti študenti pogostokrat obrnejo za nasvet in pomoč Društvu študentov invalidov Slovenije. Poleg predstavitve društva, s katero želimo visokošolske učitelje seznaniti z njihovimi aktivnosti, področjem delovanja (izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s prilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, brezplačno fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagajanje študijske literature v slepim dostopne oblike, organiziranje osebne asistence ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami), je predstavljena problematika teh študentov ter najpogostejša vprašanja, ki se navezujejo na njihov študijski proces.

V okviru delavnice so predstavljena tudi priporočila za delo s študenti s posebnimi potrebami oz. za prilagoditev študijskega procesa. Študenti s posebnimi potrebami so namreč zelo raznolika skupina, z različnimi potrebami. Niti študenti z enako posebno potrebo oz. diagozo nimajo enakih potreb. Zaradi tega je potrebno za prilagoditev študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami veliko znanja, poleg tega pa tudi senzibilnosti do potreb drugih.

Učenje skozi konkretne izkušnje in z aktivnim sodelovanjem pripomore, da si udeleženci hitreje in za dlje časa zapomnijo, kar se naučijo. V veliko primerih postanejo tudi bolj samozavestni in kreativni pri delu s študenti s posebnimi potrebami. Mnogokrat udeleženci pri aktivnem delu v manjših skupinah vzpostavijo stike med seboj in si nudijo podporo ter izmenjujejo izkušnje tudi v prihodnosti.

See Also:

Download slides icon Download slides: posebnepotrebe2010_miavko_bera_studenti_01.pdf (1017.4 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: