Event: Academic Organisations » Univerza v Ljubljani » Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« 2010 - Ljubljana Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« 2010 - Ljubljana

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?   

Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« 2010 - Ljubljana

Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« je namenjen usposabljanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev za kvalitetno in učinkovito delo s študenti s posebnimi potrebami. Usposobljeno visokošolsko osebje lažje razume težave, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami zaradi svoje ovire srečujejo ter zna reagirati v situaciji, ko študent potrebuje pomoč. Tovrstna znanja prispevajo k študentom s posebnimi potrebami prijaznejši univerzi. V okviru projekta so v novembru in decembru 2010 potekale tri delavnice, ki smo jih posneli z željo, da bi bile dostopne čim širšemu krogu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki se vsakodnevno srečujejo s študenti s posebnimi potrebami.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru Javnega razpisa za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2010.

Categories
votesvotesvotesvotesvotes [syn]  12710 views, 2:31:52  
flagMotnje v duševnem zdravju in študijMotnje v duševnem zdravju in študij
Tristan Rigler, Tita Fürst-Koren Tristan Rigler, Tita Fürst-Koren
comments2 comments 

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: