Nastanek biodiverzitete skozi adaptivne radiacije

author: Cene Fišer, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 10, 2020,   recorded: February 2020,   views: 166
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Darwinovo potovanje, raziskovanje in razmišljanje o evoluciji sta spodbudila dva čudeža: nastanek vrst in njihovo prilagajanje na okolje. Vrste nastajajo skozi različne mehanizme, njihova rojstva pa prispevajo k nastajanju biodiverzitete. Že desetletja številne avtorje privlači fenomen obsežne speciacije iz enega samega prednika, ki jo spremlja ekološka diferenciacija: adaptivne radiacije. Na predavanju bomo obravnavali, kako so adaptivne radiacije prispevale k nastanku svetovne vrstne pestrosti, pa tudi očem skrite podzemne pestrosti Dinarskega Krasa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: