Scopolijeva naravna dediščina Slovenije

author: Al Vrezec, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Jan. 15, 2019,   recorded: January 2019,   views: 463
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida prvih znanstvenih del o naravi Slovenije, delo Ioannesa A. Scopolija, ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na ozemlju vojvodine Kranjske. Tako so nastali prvi popisi rastlinstva (1760), žuželk (1763) in ptic (1769). Scopoli je opisal številne za znanost nove vrste rastlin, žuželk in ptic prav z ozemlja Slovenije, ki je po njegovi zaslugi kot locus classicus mnogih vrst dobila svoje mesto v svetovni naravni dediščini. S svojim delom in mednarodno vpetostjo je Scopoli že v 18. stoletju povedel slavo vojvodine Kranjske, današnje Slovenije, po vsej Evropi. Obletnica odpira kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene biotske pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje danes, 250 let kasneje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: