Kaj je vrsta? in kaj ni!

author: Boris Kryštufek, Kustodiat za sesalce, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: Jan. 28, 2019,   recorded: January 2019,   views: 739
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Karl Linne, Charles Darwin in Ernst Mayr so vsi govorili o vrstah živih bitij, imeli pa so različne predstave o tem, kaj vrsta pravzaprav pomeni. Danes smo tako zasičeni z različnimi “koncepti vrste”, da se slabše podučeni sprašujejo, če je kategorija vrste sploh realna in smiselna. Govorili bomo o problemih pri definiranju kategorije in uporabi načel v praksi, o spremenljivosti v razmejevanju vrst tekom zadnjih dveh stoletij in o pomenu ohranjenega muzejskega gradiva za stabilno poimenovanje vrst.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2019_krystufek_kaj_je_ni_01.pdf (7.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: