Divje babe I, paleontološko in arheološko najdbišče mlajšega pleistocena

author: Matija Turk, Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: May 7, 2018,   recorded: April 2018,   views: 546
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Jama Divje babe I je širši javnosti postala znana po najdbi neandertalske piščali. Vendar je to arheološko in paleontološko najdišče iz mlajšega pleistocena izjemno tudi v drugih pogledih. Divje babe I so geokronološko, sedimentološko in paleontološko najbolje raziskano najdišče iz srednjega in zgodnjega mlajšega paleolitika v Sloveniji. V jami so kulturne ostaline iz časa poznih neandertalcev in prvih anatomsko modernih ljudi v Evropi. Posebnost najdišča je veliko število odkritih kurišč neandertalcev, ki so za seboj poleg kamnitih pustili tudi redke in dragocene koščene izdelke.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_turk_divje_babe_01.pdf (22.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: