Zakladnica biotske pestrosti: nevretenčarske zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije

author: Tomi Trilar, Kustodiat za nevretenčarje, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: Oct. 24, 2018,   recorded: October 2018,   views: 380
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Leta 1831 je pomožni svetilničar Luka Čeč med vodenjem ljubljanskih meščanov v Postojnski jami našel drobnega hroščka. Odstopil ga je grofu Francu Hohenwartu, ta pa ga je prepustil v strokovno obdelavo Ferdinandu J. Schmidtu. Schmidt ga je leta 1832 v Illyrisches Blatt opisal kot nov rod in novo vrsto - Leptodirus hochenwartii, s »kranjskim« imenom drobnovratnik. Tako velja za prvo opisano pravo jamsko žival na svetu.

To in podobne zgodbe nam razkrivajo primerki, shranjeni v nevretenčarskih zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije, in nam govorijo o zgodovini raziskav biodiverzitete, odkrivanju in opisovanju novih vrst, njihovi biologiji, ekologiji, širjenju in krčenju življenjskega prostora, prihajanju novih vrst, tudi tujerodnih, in izumiranju manj uspešnih vrst, tudi zaradi človekovih posegov v okolje. Zbirke dokumentirajo kolektivni spomin in neizmerno znanje mnogih generacij raziskovalcev, ki so mnoga spoznanja objavili, še več pa so jih shranili v zbirkah kot primerke, ki čakajo na razvoj novih metod, ki nam bodo razkrile njihove skrivnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: