Ali kako razstavne zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije izobražujejo otroke

author: Ljerka Trampuž, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: Dec. 20, 2018,   recorded: December 2018,   views: 395
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na kratko bomo predstavili razvoj pedagoškega dela v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Glavno pozornost pa bomo usmerili na današnji čas, ki je pokazal, da so razstavne zbirke našega muzeja nepogrešljive v izobraževanju otrok devetletke.

Pri našem muzejskem pedagoškem delu smo namreč v letu 2016 prišli do osupljivih spoznanj o tem, kako danes otroci ne poznajo več naših najbolj značilnih živali gozda, močvirja in alpskega sveta. Razgrnili vam bomo naše ugotovitve, do katerih smo prišli, ko smo iskali vzrok za to neznanje. Predstavili bomo tudi nov način dela z otroki, ki smo ga razvili zato, da smo se lahko uspešno približali kriterijem, ki smo jih imeli za otroke osemletke, in tako tudi za današnje otroke obisk muzeja naredili enako navdušujoč.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_trampuz_razstavne_zbirke_01.pdf (2.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: