Ledenodobna favna na Slovenskem

author: Borut Toškan, Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: May 24, 2018,   recorded: May 2018,   views: 480
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovanje ledenodobne favne na Slovenskem ima razmeroma dolgo brado, saj prva poročila segajo v sredino 19. stoletja. Doslej so bili odkriti ostanki več kot sedemdeset različnih vrst, večinoma iz časa zadnjih sto tisoč let. Uvodni predstavitvi nekaj najzanimivejših med njimi bo sledil oris pomena tovrstnih najdb za razumevanje nekdanjega okolja in načina življenja tedanjih ljudi, v sklepnem delu pa bomo nekoliko podrobneje spoznali največjo zver, ki je kdaj hlačala po evropskih tleh.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_toskan_ledenodobna_favna_01.pdf (5.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: