Ledenodobna vegetacija in okolje, v katerem je živel mamut iz Nevelj

author: Maja Andrič, Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
author: Tjaša Tolar, Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: June 28, 2018,   recorded: June 2018,   views: 556
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na predavanju bomo predstavili ledenodobno rastlinstvo in okolje v zadnji ledeni dobi (pred ca. 20.000 leti), ki smo ga rekonstruirali s pomočjo preučevanja fosilnih ostankov rastlin, ohranjenih na paleoekoloških (jezerski in močvirski sediment) in arheoloških najdiščih. V več kot 50 paleolitskih, predvsem jamskih najdišč v Sloveniji, je človek s kurjenjem ognja zapustil pomemben vir podatkov, ki nam lahko vsaj delno dopolnjujejo palinološko sliko vegetacijskih in z njimi tudi klimatskih razmer tedanjega časa.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_tolar_andric_ledena_doba_01.pdf (17.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: