V muzejih moramo ohranjati tudi genomski zapis primerkov

author: Slavko Polak, Notranjski muzej Postojna
published: June 28, 2018,   recorded: June 2018,   views: 526
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zaradi izoliranosti krasa so praktično vse troglobiontske (jamske) vrste, v večini primerov pa tudi rodovi, endemične. Vsak opisani takson mora imeti designirane tipski primerke. Ti so nenadomestljivi in bi morali biti hranjeni v dobro vzdrževanih javnih muzejskih aliuniverzitetnih zbirkah. Žal pa so ti, zlasti starejši primerki, pogosto neuporabni pri sodobnih revizijah in populacijskih raziskavah s pomočjo molekularnih metod analize DNK. Že danes moramo zato kustosi zbirk vizionarsko stremeti tudi k zbiranju in hranjenju tipskih ter topotipskih serij osebkov v absolutnem etanolu ter jih dolgoročno hraniti v globoko zamrznjenem stanju.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_polak_genomski_zapis_01.pdf (21.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: