Ljubljanske ulice kot geološki muzej

author: Matevž Novak, Geološki zavod Slovenije
published: Dec. 3, 2018,   recorded: November 2018,   views: 336
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Večina najpomembnejših kulturnih spomenikov je zgrajena ali okrašena z naravnim kamnom. Naravni (stavbni in okrasni) kamen je najbolj pristna vez med geologijo na eni strani ter arheologijo, arhitekturo in umetnostno zgodovino na drugi. Lahko rečemo, da naravni kamen s slovenskega ozemlja podaljša zgodovinsko izročilo ljubljanskih ulic za več milijonov let v geološko zgodovino naše dežele. S pozornim opazovanjem lahko na sprehodu po ljubljanskih ulicah spoznavamo številne vrste kamnin in fosilov. Ljubljanske ulice so zato svojevrsten geološki muzej na prostem.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_novak_ljubljanske_ulice_01.pdf (16.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: