Zbirke in zbiranje fosilov v Sloveniji

author: Matija Križnar, Kustodiat za geologijo, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: April 20, 2018,   recorded: April 2018,   views: 514
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Še nedavno je veljalo, da je zbiranje fosilov na Slovenskem bila domena paleontologov in geologov od sredine 19. stoletja. Že veliko pred tem je fosile po Kranjskem zbiral in tudi opisoval Janez Vajkard Valvasor. Z razvojem naravoslovja so mu sledili tudi drugi, kot sta Giovanni Antonio Scopoli in Baltazar Hacquet. Oba v svojih deli pogosto omenjata okamnine in jih ponekod celo upodabljata. Na začetku 19. stoletja jim sledijo še drugi naravoslovci, kjer se gotovo odlikuje Žiga Zois. Z nastankom prvega Kranjskega muzeja sta se zbiranje fosilov in nastanek paleontoloških zbirk razmahnila. Zbiranje fosilov je postalo zanimivo tudi za amaterske in naključne zbiralce, ki so ponekod videli korist za znanost ali le zaslužek. Ob koncu 19. stoletja so pričele nastajati mnoge muzejske, zasebne in šolske zbirke, a so se do danes ohranile le redke.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_kriznar_zbirke_fosilov_01.pdf (16.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: