Fosili Krasa

author: Bogdan Jurkovšek, Geological Survey of Slovenia
published: Dec. 20, 2018,   recorded: December 2018,   views: 237
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Večina karbonatnih kamnin, ki so vidne na površini Krasa, je kredne starosti. Pod njimi leže jurske, nad njimi pa paleogenske plasti. Za kredno periodo je značilna množica rudistnih školjk, ki so pomemben gradnik kraškega naravnega kamna. Lokalno izdanjajo tudi ploščasti apnenci, v katerih so pogosti fosili rib in plazilcev. Ob koncu krede, ko se je morje začasno umaknilo, so v jezerih in lagunah iz nakopičenega organskega materiala nastala manjša ležišča premoga. Zaradi padca meteorita pred 66 milijoni let, ki označuje mejo med mezozoikom in kenozoikom, so na kopnem izumrli dinozavri, v morju pa poleg številnih organizmov tudi vse rudistne školjke. Ko je morje ponovno preplavilo karbonatno ploščo, so se odložili različni morski foraminiferni apnenci, kasneje pa flišne plasti, ki jih danes najdemo na obrobju Krasa.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_jurkovsek_fosili_krasa_01.pdf (38.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Jaril Lavrenčič, December 14, 2019 at 10:39 a.m.:

Pozdravljeni,

hvala lepa za prijetno predavanje!

Vprašanje: kako se določa absolutna starost posameznih geoloških dob (n.pr. 95 milj. let za zg. kredo) ?

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: