Vakuumska impregnacija okostja mamuta

author: Jože Gasperič, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: April 17, 2018,   recorded: March 2018,   views: 535
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vakuumska impregnacija je neločljivo povezana z vakuumskim sušenjem kot predhodno fazo. Impregnacija okostja mamuta je potekala v komori okoli 2 600 l. Kot impregnant je bil uporabljen specialni vosek Mobilwax 2360 (tališče 79,8 ˚C). Vakuumska naprava je bila konstruirana in izdelana na Institutu »Jožef Stefan« ter postavljena v kletne prostore muzeja 25. 11. 1996. Delo je trajalo nekaj let. Originalno impregnirano okostje mamuta je sedaj spravljeno v muzejskih depojih, naprava pa sameva uskladiščena. Povečanje mase kosti je bilo po impregnaciji v povprečju 20-odstotno, pri upoštevanju odstranjene vlage pri sušenju (do 10 % mase kosti) je masa voska v kosteh toliko večja. Vakuumska impregnacija bo zaščitila okostje mamuta pred propadanjem za neomejen čas, zagotovo pa za več desetletij.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2018_gasperic_okostje_mamuta_01.pdf (6.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: