Uporaba zaporedij DNA v raziskovanju evolucije rastlin

author: Božo Frajman, Institute of Botany and the Botanical Gardens, University of Innsbruck
published: Feb. 20, 2017,   recorded: February 2017,   views: 1282
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Uporaba zaporedij DNA je v zadnjih 20 letih revolucionirala poglede na evolucijo rastlin in posledično na sorodstvene odnose med posameznimi rastlinskimi skupinami. V predavanju bomo izvedeli, kako se zaporedja DNA lahko uporabijo v raziskavah evolucije rastlin in tako omogočijo globlje vpoglede v njihovo raznolikost. Poleg teoretičnega ozadja bo predavatelj prikazal tudi nekaj primerov iz lastnih raziskav.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2017_frajman_evolucija_rastlin_01.pdf (16.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: